Cenník výkonov - Genetika

PROZEDUR DER PREIS RABATTPREIS
GENETICKÉ TESTY
Dedičný karcinóm prsníka a vaječníkov - BRCA1 screen

149 €

Test BRCA 1,2 komplet

990 €

BabyGen* - testy na určenie pohlavia dieťaťa z krvi matky

84 €

Odber krvi na trombofilné mutácie - Faktor V Leiden, protrombin

90 €

GynGen

185 €

GenScan - komplexná prediktívna genetická analýza s výslednou konzultáciou

648 €

GynGen - komplexná prediktívna genetická analýza pre ženy s výslednou konzultáciou

185 €

GenForMen - komplexná prediktívna genetická analýza pre mužov s výslednou konzultáciou

211 €

KardioGen - komplexná kardiovaskulárna prediktívna genetická analýza

148 €

OsteoGen - komplexná prediktívna genetická analýza - osteoporóza

259 €

Epigenetické vyšetrenie kolorektálneho karcinómu

189 €

Alopécia - genetika

113,20 €

Genetické testy pre určenie biologickej príbuznosti
Anonymný test otcovstva Štandard

168 €

Súdno - znalecký posudok - určenie otcovstva

395 €

Test otcovstva pred narodením dieťaťa

250 €

Test jednovaječnosti dvojčiat

168 €

Test vzťahu starí rodičia - vnuk, vnučka

220 €

Test súrodenectva

220 €

Genealogické / genografické testy
Y-DNA genografický / genealogický test genetická analýza pre stanovenie mužskej rodovej línie

95 €

mtDNA genografický / genealogický test genetická analýza pre stanovenie ženskej rodovej línie

105 €

Y-DNA + mtDNA genografický test genetická analýza pre stanovenie ženskej aj mužskej rodovej línie

185 €

Priezviskový DNA test genetická analýza pre stanovenie príbuznosti mužov s rovnakým priezviskom

95 €

Vystavenie potvrdenia pre zdravotnú poisťovňu

50 €

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.