• ALERGIA a DÝCHANIE

Prišla jarná alergická sezóna. Všetci soplia, nedýchajú cez nos, zhoršuje sa im čuch, berú kvapky do nosa na akútnu nádchu. Je čas prísť na rinologické vyšetrenie. Moderné endoskopické prístroje umožňujú súčasnej medicíne presné a hlavne bezpečné operácie nosovej dutiny, vedľajších nosových dutín či nosohltanu.Dovoľujú chirurgom operovať efektívne a citlivo v inak nedostupných tvárových oblastiach. Pomáhajú pacientom obnoviť dôležité životné funkcie.

Prínosové dutiny (PND) sa počas vnútromaternicového vývoja plodu začínajú vývojom dutín, ktoré sa z nosovej dutiny rozširujú do prínosových a prevzdušňujú čeľusť, čelovú, čuchovú a klinovú kosť. Pri narodení je vyvinutý len zárodok dutín čuchovej kosti a postupne sa do dospelosti vyvíjajú – čeľustná, čelová a klinová dutina.

Lieky vs. chirurgická liečba

Chirurgickú liečbu chronického zápalu prínosových dutín lekár indikuje až po vyčerpaní možnostímedikamentóznej liečby (protialergické lieky, kortikosteroidy v tabletkách, lokálne pôsobiace kortikosteroidy vo forme nosových sprejov, alebo kvapiek, antibiotiká, antimykotiká).

Medikamentózne sa dajú liečiť prejavy chronického zápalu – opuch sliznice nosa a PND, uzavretie vývodov z PND, hromadenie sekrétu v PND, opakované hnisavé zápaly PND, zhrubnutie sliznice PND či vývoj nosových polypov.

V prípade neúspechu liekovej liečby lekár doporučí chirurgické riešenie, ktorého cieľom je odstrániť nosové polypy, cysty a nezvratne poškodenú sliznicu PND atď. Zásadou je uvoľnenie OMJ  vývodov jednotlivých dutín (ostiomeatálna jednotka (OMJ) je anatomická štruktúra v strednom nosovom priechode).

 

Naše chirurgické výkony sú zamerané na skĺbenie plastickej chirurgie nosa so zlepšením nosového dýchania a laserovej chirurgie v rámci ORL. Prácou s najmodernejším laserom či endoskopom – vo všetkých ORL oblastiach – ponúkame širokú paletu výkonov, ktoré minimalizujú operačné krvácanie i pooperačné bolesti a výrazne skracujú dobu rekonvalescencie. – MUDr. Ján Siváček, otorinolaryngológ

 

Endoskopická operácia FESS

Edoskospická operácia nosa a prínosových dutín (PND) sa označuje anglickou skratkou FESS (funkčná endonazálna chirurgia nosa a prínosových dutín).

Endoskopicky sa môžu ošetriť nielen prínosové dutiny, ale aj susediace orgány: slzné cesty, očnica, čelová dutinu či nádory, úrazy, vybočenia nosovej priehradky či komplikácie pri akútnych zápaloch.

Priebeh operácie

Podľa rozsahu nálezu sa postupne chirurgicky ošetria postihnuté dutiny. Výkon sa obyčajne zaháji uvoľnením OMJ, čím sa sprístupnia ústia čelovej a čeľustnej dutiny. Odstráni sa systém dutín čuchovej kosti (etmoidektómia).Nakonec sa reviduje ústie dutiny klinovej kosti (sfenoidotómia). Počas operácie sa odstraňujú polypy, cysty, zahustený obsah a nenávratne degenerovaná sliznica dutín.

Operácia sa ukončí vložením FESS tamponády (gázová páska napustená hojivými a antibiotickými masťami) a podľa potreby aj vazelínovou tamponádou, ktorá vypĺňa nosovú dutinu.

Po operácii budete mať pocity podobné akútnej nádche – upchávanie nosa a výtok zmiešaný s krvou. Dýchanie cez nos zlepšujú bežné kvapky a spreje, smrkanie hustého výtoku si uľahčíte preplachmi nosovej dutiny sprejmi z morskej alebo minerálnej vody. Celá starostlivosť sa zameriava na udržanie čistej a voľnej nosovej dutiny.Pooperačné bolesti sú minimálne. Po nekomplikovanom výkone odchádzate na druhý deň po operácii domov.

Starostlivosť lekára spočíva v odstraňovaní prischnutého obsahu, chrást a príškvarov z nosa a operovaných dutín. FESS tamponáda sa odstráni na 7. až 10. pooperačný deň obyčajne pri prvej kontrole. Následne sa pacient sleduje postupne v týždňových, dvojtýždňových až mesačných intervaloch až do úplného zhojenia.

Sie interessieren sich für ALERGIA a DÝCHANIE?
Schreib uns!

Záujem o výkon - interklinik

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.