• BabyGen test 2

Ste tehotná a neviete sa dočkať, čo to bude? Žiadny  problém. Príďte si nechať urobiť BabyGen test.

Princíp testu

BabyGen* je neinvazívny test pohlavia plodu založený na analýze krvi tehotnej vykonávaný v genetickom laboratóriu. Z krvi tehotnej je izolovaná DNA, a s využitím špeciálnych esejí identifikujúcich X a Y chromozóm sledujeme prítomnosť Y-chromozómu. Výsledok reakcie vyhodnotíme pomocou značených sond a určíme, či sa v krvi tehotnej nachádza Y chromozóm, ktorý pochádza z jej plodu. V prípade, že sa potvrdí prítomnosť Y chromozómu tehotná čaká chlapčeka, v prípade nepotvrdenia prítomnosti Y chromozómu sa mamička môže tešiť na dievčatko.

Presnosť testu

Výsledky boli validované na viac ako 250-tich vzorkách potvrdili 99,5 %-nú úspešnosť správne stanoveného výsledku. Spolu však bolo už vykonaných viac ako 1000 analýz. Metódy a procesy sú neustále zlepšované a tým sa naďalej zvyšuje i spoľahlivosť testu. Napríklad pre riziko kontaminácie, vzorku krvi analyzujú iba osoby ženského pohlavia.

Odberová vzorka

Vzorka krvi pre test BabyGen sa získava bežným odberom periférnej krvi zo žily tehotnej ženy z predlaktia, čo pre tehotnú ženu ani jej plod nepredstavuje žiadne zdravotné riziko. Odber sa prevádza do odberových skúmaviek s antikoagulačnou látkou EDTA. Vzorku nie je potrebné odobrať nalačno.

Od 10. týždňa tehotenstva

Test Babygen je možné spoľahlivo realizovať už od 10. týždňa tehotenstva. V prípade skoršieho štádia tehotenstva sa v krvi matky nemusí nachádzať dostatok fetálnej DNA potrebnej pre správne vyhodnotenie testu. Doneste si preto na odber svoju tehotenskú knižku.

Dodanie výsledku

Štandardná doba dodania výsledku je 5 pracovných dní od odberu, najskôr však po ukončenom 12-tom týždni tehotenstva. Výsledky zasielame elektronickou poštou.

Cena za BabyGen test – 84 Eur

Sie interessieren sich für BabyGen test 2?
Schreib uns!

Záujem o výkon - gynekologia

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.