• Digital Smile Design

  • HOSPITALISIERUNGnie

  • SCHMERZBETÄUBUNGáno

Die Eingriffe werden durchgefuehrt

Interklinik
Bratislava
  • Dr. med. Silvia Brockman

je unikátnou novinkou, ktorá umožňuje dosiahnuť prirodzený a krásny úsmev.

Pomocou analýzy vášich tvárových proporcíí, úsmevu, mimiky a stavu vášho chrupu sa pripraví digitálny podklad na ktorý sa následne aplikujú zmeny, ktoré bude potrebné pripraviť pre dokonalý úsmev po ktorom túžite.

Digital Smile Design už nie je len o technickom prevedení ale aj o Vašej osobnosti. Charakter Vašej osobnosti hrá veľkú rolu a preto je dosiahnutý výsledok vždy skvelý.

 

ZÁKLADOM je vždy prvotná konzultácia so stomatológom ktorý vám názorne ukáže všetky kroky.

Sie interessieren sich für Digital Smile Design?
Schreib uns!

Záujem o výkon - dental

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.