• GenForMen – komplexná genetická analýza pre mužov 2

Aké choroby GenForMen® zisťuje?

Test deteguje vaše vrodené dispozície pre tieto civilizačné choroby:

• ateroskleróza (ukladanie tukov v stene ciev)

• hypertenzia (vysoký krvný tlak)

• trombóza (krvná zrazenina)

• infarkt myokardu

• diabetes mellitus 2. typu (cukrovka)

• obezita

• osteoporóza (rednutie a lámavosť kostí)

• rakovina prostaty

• cievna mozgová príhoda (mŕtvica)

 

Akú mám možnosť prevencie?

Každý by mal dodržiavať všeobecné odporúčania prevencie týchto chorôb, ale ešte významnejšia je prevencia cielená. Genetickým testom GenForMen môžete zistiť, na ktoré z uvedených chorôb máte vrodené dispozície práve vy, a ak sa u vás preukáže zvýšené genetické riziko, bude vám odporučená a zaistená cielená prevencia a vhodné vyšetrenie, aby sa rozvoju uvedených komplikácií zabránilo.

 

Ako test GenForMen® prebieha?

V rámci konzultácie s vami lekár preberie vašu anamnézu a vy podpíšete informovaný súhlas s genetickým vyšetrením. Nasleduje jednoduchý ster z dutiny ústnej, prípadne odber krvi. Zo vzorky sa izoluje vaša DNA, ktorá potom prechádza v laboratóriu mnohými testami. Po dokončení genetickej analýzy je vám v rámci záverečnej konzultácie vydaná správa s výsledkami a odporúčaniami priamo pre vás.

 

Komu je GenForMen® určený?

Test je vhodný pre všetkých mužov:

• s anamnézou kardiovaskulárnych chorôb u nich alebo v ich rodine • s rizikovými faktormi v ich životnom štýle

• so záujmom o prevenciu a zdravý životný štýl

• ateroskleróza (ukladanie tukov v stene ciev) • hypertenzia (vysoký krvný tlak)

• trombóza (krvná zrazenina)

• infarkt myokardu

• diabetes mellitus 2. typu (cukrovka)

• obezita

• osteoporóza (rednutie a lámavosť kostí) • rakovina prostaty

• cievna mozgová príhoda (mŕtvica)

Súčasne zhodnotí detoxikačné schopnosti vášho organizmu vo vzťahu k fajčeniu, metabolizmu

alkoholu a kofeínu.

 

Aké sú príčiny civilizačných chorôb?

Na rozvoji týchto ochorení sa podieľa celý rad rizikových faktorov, ktoré súvisia s nezdravým život- ným štýlom: nadmerný kalorický príjem, nevhodné zloženie stravy s prevahou tukov, nedostatok pohybu, obezita, fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, stres a nedostatok relaxácie a spánku. Svo- ju dôležitú rolu majú i faktory genetické. Ide o vrodené dispozície, ktoré nie je možné v priebehu života zmeniť, ale je možné riziká s nimi spojené znížiť vhodnými preventívnymi opatreniami.

 

CENA: 211 EUR

Sie interessieren sich für GenForMen – komplexná genetická analýza pre mužov 2?
Schreib uns!

Záujem o výkon - gynekologia

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.