• GynGen – komplexná genetická analýza pre ženy

Genetická analýza špeciálne pre ženy je zostavená na základe najnovších poznatkov mole- kulárnej genetiky. GynGen vám ako súčasť personalizovanej preventívnej medicíny prináša jedi- nečnú možnosť urobiť pre svoj organizmus niečo navyše – zvýšiť kvalitu života a uchovať si zdravie.

 

Aké choroby GynGen® zisťuje?

Test deteguje vaše vrodené dispozície pre tieto civilizačné choroby:

• ateroskleróza (ukladanie tukov v stene ciev)

• hypertenzia (vysoký krvný tlak)

• trombóza (krvná zrazenina)

• infarkt myokardu

• diabetes mellitus 2. typu (cukrovka)

• obezita

• osteoporóza (rednutie a lámavosť kostí)

• rakovina prsníka a vaječníkov*

• cievna mozgová príhoda (mŕtvica)

 

Súčasne zhodnotí vhodnosť užívania hormonálnej antikoncepcie či hormonálnej substitúcie pre

váš organizmus a dispozície na zápalové choroby.

* v rámci tohto vyšetrenia sa u žien vo veku nad 18 rokov testujú i časté mutácie v génoch BRCA1

 

Akú mám možnosť prevencie?

Každý by mal dodržiavať všeobecné odporúčania prevencie týchto chorôb, ale ešte významnejšia je prevencia cielená. Genetickým testom GynGen môžete zistiť, na ktoré z uvedených chorôb máte vrodené dispozície práve vy, a ak sa u vás preukáže zvýšené genetické riziko, bude vám odporučená a zaistená cielená prevencia a vhodné vyšetrenie, aby sa rozvoju uvedených komplikácií zabránilo.

 

Ako test GynGen® prebieha?

V rámci konzultácie s vami lekár preberie vašu anamnézu a vy podpíšete informovaný súhlas s genetickým vyšetrením. Nasleduje jednoduchý ster z dutiny ústnej, prípadne odber krvi. Zo vzorky sa izoluje vaša DNA, ktorá potom prechádza v laboratóriu mnohými testami. Po dokončení genetickej analýzy je vám v rámci záverečnej konzultácie vydaná správa s výsledkami a odporúčaniami priamo pre vás.

 

Komu je GynGen® určený?

Test je vhodný pre všetky ženy:

• s anamnézou civilizačných chorôb u nich alebo v ich rodine

• s rizikovými faktormi v ich životnom štýle

• so záujmom o prevenciu a zdravý životný štýl

 

Aké sú príčiny civilizačných chorôb?

Na rozvoji týchto ochorení sa podieľa celý rad rizikových faktorov, ktoré súvisia s nezdravým životným štýlom: nadmerný kalorický príjem, nevhodné zloženie stravy s prevahou tukov, nedostatok pohybu, obezita, fajčenie, nadmerný príjem alkoholu, stres a nedostatok relaxácie a spánku. Svoju dôležitú úlohu majú i faktory genetické. Ide o vrodené dispozície, ktoré nie je možné v priebehu života zmeniť, ale je možné riziká s nimi spojené znížiť vhodnými preventívnymi opatreniami.

 

CENA: 179 EUR

Sie interessieren sich für GynGen – komplexná genetická analýza pre ženy?
Schreib uns!

Záujem o výkon - gynekologia

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.