Interné komplexné preventívne vyšetrenie

obsahuje súbor výkonov, ktoré vykonáva lekár, špecialista (internista) za účelom zistenia interného ochorenia – ochorenia srdca, pečene, žlčníka, obličiek, štítnej žľazy a pod.

Interné lekárstvo sa zaoberá diagnostikovaním ochorení vnútorných orgánov. Aby lekár mohol správne určiť diagnózu, musí najprv spraviť osobnú, rodinnú a sociálnu anamnézu.

Pri vyšetrení lekári používajú osvedčené vyšetrovacie postupy. Pohľad, pohmat, poklep a počúvanie. Na základe získaných informácií zvolí lekár ďalšie podrobné vyšetrenia, aby čo najlepšie stanovil diagnózu.

Anamnéza

Základom pre stanovenie presnej diagnózy je získanie informácií od samotného pacienta. Lekár sa najprv pri vyšetrení pýta najmä na zdravotný stav. Ďalej sa zaujíma o predchádzajúce ochorenia, úrazy, či operácie. Súčasťou rozhovoru je aj odobratie rodinnej anamnézy. Pacient by vo vlastnom záujme nemal lekárovi nič zatajovať.

Fyzikálne vyšetrenie
Pri fyzikálnom vyšetrení lekár pomocou svojich zmyslov a jednoduchých lekárskych pomôcok vyšetrí orgány.

Pohľad – Pohľadom lekár posúdi celkový výzor pacienta, začervenania, opuchy, jazvy a iné.
Pohmat – Odhalí sa ním bolestivosť a napätie oblastí tela, pomôže odhadnúť veľkosť a polohu orgánov.
Poklep – Lekár vyšetruje vyšetrovanú oblasť prstami ruky tým, že poklepáva na určité časti tela – podľa zvuku zisťuje prítomnosť plynu, tekutiny, či pevného orgánu pod povrchom, hodnotí sa aj bolestivosť.
Počúvanie – Pomocou fonendoskopu lekár hodnotí zvuky dané srdcovou činnosťou, dýchaním.

Merania

K celkovému vyšetreniu patrí aj
– meranie krvného tlaku a pulzu,
– snímanie EKG,
– odber krvi a moču na biochemické vyšetrenie.

Laboratórne vyšetrenia
Na laboratórne testy lekár odoberá vzorky krvi a moču.

Laboratórne testy určia :

Funkciu pečene
Funkciu žlčových ciest
Funkciu obličiek
Funkciu štítnej žľazy
Hladinu cukru v krvi
Hladinu cholesterolu
Krv v stolici /preventívne vyšetrenie na karcinóm konečníku a čriev/
Stanovia krvný obraz
Zápalovú aktivitu v organizme (sedimentácia krvi a CRP)
Chemický rozbor moču
U mužov nad 40 rokov sa vykonáva vyšetrenie na rakovinu prostaty (PSA)
Po vyšetrení Vás lekár informuje o prípadnej potrebe ďalších odberov, ktoré vyplývajú z Vášho zdravotného stavu. Tieto sa účtujú podľa platného cenníka laboratória.

Ultrazvukové vyšetrenia
– ultrazvuk brucha /žlčník, pečeň, pankreas, obličky/
– ultrazvuk štítnej žľazy

Pred interným vyšetrením nie je potrebná nejaká špeciálna príprava. Vyšetrenie nie je bolestivé.

V prípade potreby Vám lekár odporučí ďalšie vyšetrenia ako je ďalšie ultrazvukové vyšetrenie, CT, magnetická rezonancia, genetické vyšetrenia prípadne iné.

Venujte chvíľku zo svojho času Vášmu zdraviu
a objednajte sa na interné komplexné preventívne vyšetrenie.

Objednávajte sa na: 02/6823 0911

Sie interessieren sich für Interné komplexné preventívne vyšetrenie?
Schreib uns!

Záujem o výkon - derma

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.