• Kŕčové žily varixy

Komu je tento zákrok určený ?

Zákrok je určený dospelej populácii pacientov s varikóznym ochorením povrchového žilového systému DK s príznakmi insuficiencie veľkej a malej skrytej žily a ich vetiev.

Kedy je najvhodnejší čas na zákrok ?

Operácie varixov je možné realizovať počas celého roka. Vzhľadom na potrebu nosenia elastickej kompresívnej pančuchy sa však pre určitý diskomfort v letnom období tieto operácie indikujú len vo vzácnych prípadoch na vyslovené želanie pacientov.

Najvhodnejší termín na operáciu je od neskorého septembra s príchodom chladnejších dní až do neskorých jarných alebo skorších letných dní v máji, júni.

Akými metódami možno varixy upraviť ?

Varixy možno upravovať klasicky – chirurgicky, laserom alebo sklerotizáciou.

Dĺžka výkonu:

Dĺžka výkonu sa pohybuje od 30 až do 120 min. pri rozsiahlych varixoch, priemerne však okolo 60 min.

Anestéza:

Operácie varixov sa realizujú v rámci jednodňovej chirurgie, t.z., že pacient je v dopoludňajších hodinách operovaný, po odoznení anestézie v priebehu 4-6 hodinách pri nekomplikovanom priebehu odchádza do domáceho prostredia, kde dodržiava kľudový režim. Následujúci deň môže chodiť, vykonávať všetky nenáročné činnosti v domácnosti, hygienu celého tela doporučujeme na 2.pooperačný deň po preväze malých rán v triesle a v okolí členka, na predkolení.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch je pacient ponechaný v ústavnej starostlivosti do následujúceho dňa z dôvodu protrahovanej anestézie, krvácivých komplikácií alebo individuálnej intolerancii na pooperačnú bolesť, psychické obavy z priebehu pooperačného obdobia…a iné.

V prípade lokálnej anestézie /tumescenčnej anestézie/ je odchod zo zdravotníckeho zariadenia možný aj skôr, zaleží však od individuálnej znášanlivosti event.pooperačného zaťaženia.

Pacientom doporučujeme odvoz zo zariadenia realizovaný najbližšími príbuznými alebo blízkymi osobami.

Ambulantne sa realizujú sklerotizačné výkony a nenáročné operácie v lokálnej anestézii – vyberanie krátkych úsekov varikóznych vetiev. Po sklerotizácii varixov je možné pokračovať v obvyklých činnostiach ako pred zákrokom.

Možné komplikácie:

Operácia varixov – klasická, laserová alebo radiofrekvenčná, nie je zaťažená vážnejšími pooperačnými komplikáciami alebo vedľajšími účinkami, po operácii sa môže dočasne objaviť necitlivosť alebo neurlagická bolestivosť predkolenia v priebehu skrytého nervu, ktorý v dolnej polovici predkolenia intímne sprevádza veľkú skrytú žilu, tieto“neuralgie“ však bývajú spravidla dočasné.

Po všetkých typoch operácii môže dočasne vzniknúť hyperpigmentácia kože nad operovanou žilou počas rezorbcie krvných zrazenín, ktorá odozneje v priebehu niekoľkých týždäov, veľmi zriedkavo v priebehu niekoľkých alebo viacerých mesiacov.

ri použití metodík s aplikáciou termického poškodenia žilového systému/laser, RFA/ môže dôjsť vo vzácnych prípadoch k neželanému popáleniu kože pri manipulácii s vláknami termických zdrojov.

V rámci komplexnej starostlivosti o pacientov s varikóznym ochorením sa po operácii podávajú malé dávky antitrombotík podkožnými injekciami v jednej dávke.

Ostatné komplikácie a vedľajšie účinky pozrite prosím v informovanom súhlase.

Rekonvalescencia:

Rekonvalescencia po operácii varixov nenáročná, pacient hneď po operácii odchádza na „vlastných“ domov, následujúci deň doporučujeme aj v rámci prevencie tromboembolickej choroby chôdzu, pohyb po miestnosti, na ďalší deň i dlhšie prechádzky v závislosti na individuálnej toletrancii námahy a rozsahu operačného riešenia.

Práceneschopnosť resp.pobyt v domácom prostredí sa doporučuje na dobu 7-10 dní nevyhnutne. Je možné po dohovore s ošetrujúcim lekárom dobu rekonvalescencie aj predĺžiť, v prípade potreby je bez problémov doporučovaná.

Po sklerotizácii varixov je naopak doporučovaná hneď po zákroku aspoň 15 min. alebo 30 min. prechádzka v závislosti od veľkosti sklerotizovaných varixov

Sie interessieren sich für Kŕčové žily varixy?
Schreib uns!

Záujem o výkon - interklinik

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.