• Liquid based cytology

Boli ste už tento rok na gynekologickej prevencii?

Príďte si nechať urobiť cytologické vyšetrenie metódou Liquid based.Cytologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie predrakovinových stavov krčka maternice by mali absolvovať všetky ženy s aktívnym pohlavným životom. To znamená aj tie, ktoré nemajú žiadne príznaky ochorenia. Rakovinové bunky sa totiž môžu objaviť hocikedy počas života, a to aj bez akýchkoľvek prejavov bolesti, krvácania či iných príznakov. Preto nepostačuje jednorazové cytologické vyšetrenie.

 

Jedine pravidelné a kvalitné cytologické vyšetrenie dokáže na povrchu krčka maternice včas zachytiť poškodené bunky, ktoré majú sklon k nádorovým zmenám. Pri zanedbávaní preventívnych prehliadok a cytologického vyšetrenia môže môžu tzv. dysplastické zmeny na bunkách časom prerásť do rozvinutého štádia rakoviny.

 

Cytologické vyšetrenie konvenčnými metódami je spoľahlivé. Každá vyšetrovacia metóda je však zaťažená určitou chybou. Kvalita cytologického preparátu je priamo závislá na kvalite mikroskopického preparátu. Čím je kvalitnejší preparát, tým je kvalitnejšia a istejšia diagnóza. A práve kvalita preparátu je vyššia pri spracovaní metódou LBC, čím sa znižuje riziko falošne negatívneho nálezu (keď má pacientka rakovinu, ale vyšetrenie je negatívne) na minimum. Vyššia kvalita preparátu vyplýva z toho, že sa odobratý materiál nespracuje štandardne, ako pri konvenčnej cytológii, pretože úlohou tejto metodiky je okrem zisťovania prítomnosti dysplastických – predrakovinových buniek aj následný skríning infekcie HPV (ľudský papilloma vírus).

Sie interessieren sich für Liquid based cytology?
Schreib uns!

Záujem o výkon - gynekologia

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.