• Mind koučing

Mind koučing

 

Poradenstvo v oblasti osobného rozvoja, pochopenia a zlepšenia vzťahov, dosahovania cieľov osobných, pracovných či športových. Objavenie vlastnej cesty a svojho potenciálu v ktorejkoľvek oblasti života.

 

V poradenstve používame rôzne techniky terapií, podľa individuálnej potreby klienta. Prebiehajú formou rozhovoru, pri aktívnej spolupráci klienta. Sedenia pomôžu pochopiť doteraz nepochopené, pomôžu zmeniť postoje a pohľad na život a udalosti v ňom, dokážu zmeniť a zlepšiť vzťahy a skvalitniť život. Rovnako pomáhajú pri riešení rôznych zdravotných problémov.

 

Ordinačné hodiny: víkendy na objednávku.

 

Objednajte sa na: 02/6823 0911

 

Cena sedenia: 50 EUR/1 hod.

Sie interessieren sich für Mind koučing?
Schreib uns!

Záujem o výkon - derma

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.