REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA

 

S diagnózou neplodnosti sa stretáva každý šiesty pár. Po vylúčení anatomických, hormonálnych, infekčných alebo genetických príčin je potrebné myslieť aj na možnosť, kedy je neplodnosť ženy alebo muža spôsobená poruchami imunity. Patria sem niektoré následky chronických zápalov, imunopatologické stavy vedúce k sterilite alebo infertilite, autoimunitné ochorenia ovplyvňujúce zdravie matky aj plodu, alebo alergie.

 

V rámci reprodukčnej imunológie sa vykonávajú rôzne vyšetrenia, napríklad: vyšetrenie bunkovej imunity (bunková imunita, Intracelulárne cytokíny), vyšetrenie reprodukčného systému (protilátky proti spermiám, zona pellucida, ováriám), skríning systémových autoimunitných ochorení (ANA screen, protilátky proti ß-2-glykoproteínu I, Antifosfolipidový syndróm, protilátky proti annexinu V, protilátky proti protrombinu, vyšetrenie ostatných ochorení (skríning celiakie, vitamín D, histamínová intolerancia, cystická fibróza, štítna žľaza).

 

Toto vyšetrenie je vhodné taktiež u žien po neúspešných pokusoch niektorej z metód asistovanej reprodukcie alebo po spontánnych potratoch.

 

Interklinik začína spoluprácu v oblasti REPRODUKČNEJ IMUNOLÓGIE s MUDr. Bergendiovou, PhD. z Centra „ImunoVital“ v Bratislave.

 

Objednávať sa môžete na 02/6823 0950

Sie interessieren sich für Reprodukčná imunológia?
Schreib uns!

Záujem o výkon - gynekologia

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.