TLAKOVÝ HOLTER – 24 hod. monitoring tlaku krvi

 

Vyšetrenie Tlaku krvi

 

Dnes známy spôsob merania tlaku krvi zaviedol do praxe taliansky lekár Scipione Riva-Rocci v roku 1896.

Meranie tlaku krvi sa vykonáva skoro pri každej lekárskej prehliadke, pretože je to základné vyšetrenie pri podozrení na ochorenia srdca, ciev a celého obehového systému. Výraznou mierou prispieva k rýchlemu o pomerne presnému objasneniu náhlych nevoľností, slabosti, mdlôb alebo točenia hlavy. Vykonáva sa aj v rámci preventívnych a predoperačných vyšetrení.

Tlak krvi má výpovednú hodnotu o funkčnosti srdca a stave ciev. Akákoľvek porucha jedného alebo druhého sa na tlaku krvi prejaví. Vysoký tlak krvi sa nazýva „hypertenzia“, o ktorej pacient ani nemusí vedieť, pretože nebolí, ale výraznou mierou zvyšuje riziko poškodenia ciev. Je jedným z hlavných faktorov prispievajúcich ku kornateniu tepien. Včasné odhalenie a správna liečba vysokého tlaku krvi = hypertenzie môže zachrániť človeku život. Neliečenie a zanedbávanie liečby vysokého tlaku krvi máva vážne až smrteľné následky.

Vyšetrenie nevyžaduje žiadnu mimoriadnu prípravu, pretože škrtiaca manžeta sa navlieka na ruku. Ak sa nechcete u lekára zobliekať, oblečte si košeľu, tričko alebo blúzku s krátkym rukávom alebo voľný odev, ktorý umožňuje navliecť na ruku manžetu. Pred samotným vyšetrením by ste sa mali vyhnúť akejkoľvek námahe a mali by ste byť vo fyzickom kľude, aby namerané hodnoty tlaku krvi zodpovedali bežnej situácii.

Meranie tlaku krvi vyšetrovaného nijakým spôsobom neobmedzuje, okamžite po vyšetrení sa môže venovať svojim činnostiam. Vyšetrenie tlaku krvi sa vykonáva v každej lekárskej ambulancii.

 

HOLTEROVÉ MONITOROVANIE TK – 24hod. monitoring

Holterové monitorovanie je mimo ambulantné monitorovanie TK a slúži na dlhodobejšie sledovanie tlaku krvi vyšetrovaného – ide o akýsi prenosný tlakomer. Vyšetrenie sa nazýva podľa svojho objaviteľa, ktorým bol americký lekár Norman Jeff Holter, ktorý ho vyvinul v 50 až 60-tych rokoch 20.storočia.

Príprava na vyšetrenie
Vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu, dôležité je, aby vyšetrovaný informoval lekára o všetkých užívaných liekoch, pretože niektoré z liekov môžu pôsobiť na srdce a teda ovplyvniť aj výsledok vyšetrovania Holterovým prístrojom. Cieľom vyšetrenia je zachytiť zmeny tlaku krvi, ku ktorým môže dôjsť pri bežných životných aktivitách. Počas vyšetrenia sa vyšetrovaný venuje všetkým bežne vykonávaným činnostiam a aktivitám, vyšetrenie ho nijako mimoriadne neobmedzuje.
Vyšetrenie
Po bežnej prehliadke vyšetrovaného lekár zapožičia vyšetrovanému – Holterov prístroj. Tým sa celé vyšetrenie zahájilo a prístroj začal monitorovať TK vyšetrovaného. Vyšetrovaný sa počas vyšetrenia správa úplne normálne a prirodzene, prístroj ho neobmedzuje ani neobťažuje svojou prítomnosťou. Vyšetrovaný si počas vyšetrenia vedie písomný záznam o svojich aktivitách a činnostiach (jednoduché poznámky), aby mohol lekár správne vyhodnotiť údaje získané z Holterovho prístroja. Napr. 9,45 – výstup po schodoch na tretie poschodie, 10,00-12,30 sledovanie televízie, 13,00-14,30 spánok. Pokiaľ počas vyšetrovania Holterovým prístrojom zaznamenal vyšetrovaný akékoľvek zdravotné problémy, je potrebné, aby si ich vyšetrovaný poznamenal.

Zo záznamu TK počas 24 hod. môže lekár posúdiť TK v domácom prostredí, zahájiť efektívnu antihypertenzívnu liečbu alebo upraviť súčasnú.

Celé vyšetrenie trvá najčastejšie 24 hodín, podľa potreby je možné ho predĺžiť aj na 48 hodín. V čase ukončenia vyšetrovania sa vyšetrovaný dostaví k lekárovi, ktorému je potrebné zapožičaný prístroj vrátiť. Lekár prístroj vypne, odopne z vyšetrovaného a záznam prístroja prenesie do počítača. Vyhodnotenie záznamu nejaký čas trvá, avšak výsledok vyšetrenia sa vyšetrovaný dozvie v priebehu niekoľkých dní. Po skončení vyšetrenia väčšinou môže vyšetrovaný odísť a venovať sa svojim činnostiam. Iná bude situácia, keď lekár na základe výsledkov vyšetrenia zistí zmeny tlaku krvi vyžadujúce okamžitú liečbu.

 

Zapožičanie Tlakového holtera: 30 EUR/deň

Sie interessieren sich für Tlakový holter?
Schreib uns!

Záujem o výkon - derma

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.