• Záručná doba

Záručná doba na všetky stomatologické práce je štandardne 2 roky za podmienok, že pacient absolvuje preventívnu prehliadku pravidelne každých 6 mesiacov kde bolo ošetrenie vykonané a taktiež 4x ročne dentálnu hygienu kde môžete využiť špeciálnu ponuku pre klientov Interklinik 3 + 1 dentálna hygiena ZADARMO.

KONTAKTFORMULAR

HABEN SIE NOCH KEINE ANTWORT AUF IHRE FRAGE GEFUNDEN? SCHREIBEN SIE UNS!:

Es ist ein Fehler entstanden

Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und fragen Sie es noch einmal.